Het doel van dit ‘alternatief’ akkoord is om de vermindering van de toegankelijkheid van de zorg tegen te gaan, nu en in de toekomst, door de verdubbeling van de zorgvraag en de afname van het aantal werkenden in de zorg.

1. Er wordt een team samengesteld van experts uit de retail- en technologische sector, om samen te werken met experts uit de zorgsector om nieuwe oplossingen te bedenken voor de toegankelijkheid van zorg.

2. Er wordt geïnvesteerd in technologie om de processen te versnellen en te vergemakkelijken, zoals digitale gezondheidsdossiers, elektronische medische records, telemedicine, robotisering en automatisering.

3. Er worden samenwerkingsverbanden opgezet met zorgaanbieders en retailbedrijven om toegankelijke zorg te vergemakkelijken.

4. Er worden oplossingen bedacht om de toegankelijkheid van zorg te verbeteren voor mensen met een beperking, zoals het gebruik van technologie, zoals voice-assistants en mobiele apps.

5. Er wordt geïnvesteerd in opleidingen en trainingen voor de werknemers in de zorgsector om hen voor te bereiden op het werken met technologie.

6. Er wordt geïnvesteerd in opleidingen en trainingen voor zorgaanbieders om technologie te gebruiken om de toegankelijkheid van zorg te verbeteren.

7. Er worden samenwerkingsverbanden opgezet met andere sectoren, zoals de financiële, IT- en logistieke sector, om te bevorderen dat zorg toegankelijker en betaalbaar wordt voor iedereen.

8. Er wordt geïnvesteerd in onderzoek en innovatie om nieuwe oplossingen te bedenken voor het verbeteren van de toegankelijkheid van zorg.

9. Er wordt geïnvesteerd in sensibiliseringscampagnes om bewustwording te creëren en te stimuleren voor het belang van toegankelijke zorg.

10. Er worden maatregelen genomen om de kosten van zorg te verlagen, waaronder het verminderen van de administratieve lasten en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Het Integraal Zorg Akkoord zal zorgen voor een betere toegankelijkheid van zorg, nu en in de toekomst, door middel van samenwerking tussen zorgaanbieders, technologie, retail en andere sectoren.

Het bovenstaande ‘Alternatief Integraal Zorg Akkoord” is volledig geschreven door een AI (GTP3/OpenAI) op basis van de eerste zin. Los van prima elementen die het waard zijn, en deels reeds verkend worden (zoals Healthcare meets retail) is het interessant te zien hoe deze technologie input, inspiratie, uitdaging en (deel)oplossingen kan genereren die het waard zijn verder te verkennen.