#VirtualCoffee met Rutger Engels Rector Magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam , over de huidige indrukwekkende tijd en impact van Corona-pandemie.

Rutger Engels is rector magnificus van de Erasmus Universiteit. Hij is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en impact, met inbegrip van het wetenschappelijk personeel(sbeleid), studenten en wetenschapsvoorlichting. Engels is benoemd voor een periode van vier jaar.
Rutger Engels is ook hoogleraar Developmental Psychopathology bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB).