‘Walk and talk’ langs twee kilometer lange vergaderroute

Initiatieven om werknemers onder werktijd in beweging te krijgen, die zijn er genoeg, stelt TU/e-onderzoekster Ida Damen. Nadeel echter, zo vindt ze, is dat deze in de meeste gevallen om een onderbreking of pauze vragen – en die komt zelden gelegen.